Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību par iegādāto produktu divu gadu laikā, sākot no produkta saņemšanas brīža. Tas nozīmē to, ka Motley Denim līdz pat 2 gadus no tā brīža, kad pircējs ir saņēmis produktu, ir jāizskata sūdzība. Tomēr tas nenozīmē to, ka Motley Denim pienākums ir salabot vai aizstāt bojāto produktu. Tiesības iesniegt sūdzību nav viens un tas pats, kas garantija. 

Sūdzības iesniegšana vienmēr sākas ar to, ka pircējs uzrāda Motley Denim, ka sūdzības iesniegšanas brīdī produkts ir bojāts.

Pircējs var iesniegt sūdzību par produktu tikai ar e-pasta palīdzību, sazinoties ar Motley Denim un nosūtot bojātā produkta fotogrāfijas. Ja bojājumu nav iespējams nofotografēt, tad pircējam ir skaidri jāapraksta bojājums. Ja bojātie produkti tiks atgriezti, iepriekš par to nepabrīdinot Motley Denim ar elektroniskā pasta palīdzību, tad šie produkti tiks uzskatīti par atgrieztām precēm, ņemot vērā tā brīža veikala atgriešanas politiku. 

Gadījumos, kad pircējs uzskata, ka kādas preces specifiskā iezīme ir šīs preces defekts, Motley Denim nav jāizskata sūdzība par šo produktu. Šādos gadījumos pircējs var izvēlēties, vai paturēt iegādāto pirkumu vai arī to atgriezt, ņemot vērā tā brīža preču atgriešanas noteikumus. 

Piegādes laikā bojāta prece:

Saistībā ar precēm, kuras ir bojātas piegādes laikā un attiecībā uz kurām vēl joprojām ir spēkā tiesības atgriezt preci (skatīt mūsu noteikumus par preču atgriešanu: https://www.motleydenim.lv/atgriesanas-un-maias-noteikumi/), pircējs var izvēlēties vienu no sekojošajām iespējām:  

  • Atgriezt preci un saņemt pilnu naudas atmaksu.
  • Apmainīt bojāto pirkumu pret jaunu preci vai līdzīgu produktu. 
  • Salabot bojāto preci, ja to ir iespējams paveikt par saprātīgām un Motley Denim pieņemamām izmaksām. 

Preces, kas sabojājas sešu mēnešu laikā pēc saņemšanas:

Attiecībā uz precēm, kuras ir sabojājušās 6 mēnešu laikā pēc to saņemšanas, Motley Denim ir jāpārbauda, kādu iemeslu dēļ šī prece ir bojāta, piemēram, vai tā ir sabojājusies normālas vai neatbilstošas izmantošanas dēļ, nepareizas izturēšanās  vai mazgāšanas dēļ vai cita iemesla dēļ pēc tās saņemšanas. Ir nepieciešams pārliecināties, ka prece nav bijusi bojāta jau saņemšanas laikā. Ja Motley Denim nevar to pierādīt, tad Motley Denim ir:

  • pirmkārt, jāsalabo prece pieņemamā laika periodā, ja to ir iespējams izdarīt par Motley Denim pieņemamām izmaksām.
  • otrkārt, jāapmaina bojātais pirkums pret jaunu preci vai pret līdzvērtīgu produktu.  
  • treškārt, gadījumos, kad pircējs vēlas paturēt bojāto pirkumu,  jāpiedāvā saprātīgu kompensāciju. 
  • ceturtkārt,  jāatmaksāpilna preces vērtība pēc tam, kad pircējs ir atgriezis bojāto pirkumu. 

Prece, kas sabojājas vairāk nekā sešus mēnešus pēc saņemšanas. 

Pirkumiem, kas ir sabojājušies vairāk nekā 6 mēnešus pēc to saņemšanas, pircēja pienākums ir pierādīt Motley Denim, ka šis preces defekts bija jau tad, kad pircējs šo preci saņēma. Ja pircējam izdodas to pierādīt, tad Motley Denim pienākums ir izskatīt sūdzību, kā tas ir aprakstīts iepriekš. Ja pircējam neizdodas pierādīt to, ka precei piemita defekts jau tad, kad tā tika piegādāta, Motley Denim nav atbildība to labot, apmainīt, maksāt kompensāciju vai atmaksāt preces vērtību. 

EU Online Dispute Resolution

Produkts ir pievienots jūsu grozam

NorēķinātiesTurpināt iepirkšanos
Produkti